Kategorier
Breaking News

Salg av lagerbeholdning stoppet

Et skjenkested i Stavanger har bedt kommunen om tillatelse til å selge ølet de har stående. Her er svaret – et svar som også vil gjelde skjenkesteder i andre kommuner.

Flerfoldige tusener liter med øl er i ferd med å måtte destrueres hos skjenkestedene som har blitt tvunget til å stenge dørene på grunn av koronaviruset.

Alternativet til å kaste ølet, som altså mange nå er i ferd med å måtte gjøre, er å selge det på linje med ølbutikkene.

Minst ett skjenkested har bedt Stavanger kommune om tillatelse til å selge lagerbeholdningen sin. Salg vil gi skjenkestedene sårt tiltrengt inntekt fra noe som ellers bare vil være et økonomisk tap.

Til syvende og sist er det denne typen utenfor boksen-tenking som kan berge utesteder som nå balanserer på konkursens knivsegg.

Men dersom det er slik at “nøden er innovasjonens mor”, så må paragrafrytteri være innovasjonens onde stemor.

BR har fått se svarbrevet fra juridisk rågiver Bente Mellegård ved Stavanger kommune. I svaret, som er stilet til samtlige skjenkesteder i Stavanger kommune, skriver Mellegård kort:

“Til alle skjenkesteder i Stavanger kommune.
Vi har mottatt henvendelser vedrørende salg av lagerbeholdning fra et skjenkested under dagens koronasituasjon.
Helsedirektoratet har uttalt seg om spørsmålet. Svaret videresendes her i rødt nedenfor.
Dette til orientering.”

I sin vurdering setter Helsedirektoratet foten kraftfullt ned:

“Helsedirektoratet har forståelse for at bevillingsmyndigheten ønsker å være velvillige og ser på mulige løsninger for aktører som sliter under dagens situasjon. Det er likevel slik at alkohollovens bestemmelser må etterfølges. Helsedirektoratet har vurdert den skisserte løsningen og har følgende kommentarer:

Kommunen ser for seg at de midlertidig gjør om bedriftens skjenkebevilling til en salgsbevilling og at dette gis for et kortere tidsrom, eksempelvis en uke.

Alkoholloven åpner ikke opp for å kunne omgjøre en skjenkebevilling til en salgsbevilling for en kortere periode. Imidlertid kan det gis salgsbevilling for en bestemt del av året og for en enkelt anledning, jf. § 1-6 annet ledd. Bevillingsmyndigheten kan således gi en separat salgsbevilling for et eget bestemt lokale så fremt vilkårene for salgsbevilling er oppfylt. Dette å være en ny bevilling for salg som kommer i tillegg til eksisterende skjenkebevilling.

De ønsker ikke at skjenkestedet skal kunne ta inn nye varer i perioden, kun selge ut det de allerede har kjøpt inn.

I henhold til § 3-1 siste ledd kan det bare selges varer som er levert av en som har «tilvirkningsbevilling eller salgsbevilling eller som kan drive engrossalg eller som er innført eller tilvirket med hjemmel i § 3-1b eller av AS Vinmonopolet med hjemmel i § 2-1 annet ledd.» Disse varene er skjenkestedet sin lagerbeholdning og kan ikke bare overføres til en salgsbevilling. Kravet til lovlig leverandør må være oppfylt for at salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 skal kunne gjennomføres.

Skjenkestedet har tilgang på lokaler som er adskilt fra selve baren, slik at de kan gjennomføre salg fra et annet lokale enn der det normalt blir utført skjenking.

En salgsbevilling gjelder for en bestemt type virksomhet og for et bestemt lokale jf. § 3-1 annet ledd. Videre følger det av bestemmelsen at salg og skjenking ikke kan finne sted i samme lokale. Kravene til lokaler ser ikke ut som det er til hinder for at det gis salgsbevilling i et separat lokale.

Er det noe i veien for en slik type løsning?

Problemet med en slik løsning er at kravet til lovlig leverandør, jf. § 3-1 siste ledd ikke er oppfylt og løsningen vil således ikke oppfylle alkohollovens krav. Helsedirektoratet vil imidlertid vise til muligheten for at skjenkestedet kan auksjonere bort de aktuelle varene til andre aktører med rett til å omsette alkohol jf. § 8-6 siste ledd.

Etter bestemmelsen kan  alkoholholdig drikk auksjoneres bort mellom fysiske eller juridiske personer som har rett til omsetning av alkoholholdig drikk. Dette forutsetter at både selger og kjøper har gyldig bevilling etter alkoholloven eller er registrert som grossist. Det er ikke anledning til å auksjonere bort alkoholholdig drikk til forbruker. Auksjonen kan ikke avholdes av private eller utenforstående. Innehaveren av den alkoholholdige drikken må selv foreta auksjonen, noe som innebærer at andre, for eksempel auksjonshus m.m., ikke kan arrangere auksjonen. Den som auksjonerer bort alkoholdig drikk plikter å overholde alkohollovens reklamebestemmelser, slik at kun informasjon til andre bevillingshavere og grossister vil være tillatt. Det understrekes at både kjøper og selger har gyldig bevilling. Skjenkestedet kan med hjemmel i denne bestemmelsen auksjonere bort de delene av varelageret som er i gruppe 1, til innehavere av kommunal salgsbevilling av alkohol.”

Hva tenker du?

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.