Kategorier
Beer & Food

MATmanifestet

Da ryktene begynte å gå våren 2003 om at Tou Bryggeri kunne bli lagt ned, kom lokalpolitikere og andre sentrale aktører raskt på banen. De stod på barrikadene på Tous vegne og advarte mot konsekvensene av en nedleggelse. Tou var «viktig i regionens matsatsing», sa ordfører Sevland.

Etter at bryggeriet var lagt ned, var det likevel enkelte som så at himmelen alltid er blå over skyene; Den første daglige lederen ved Gastronomisk Institutt, restaurantveteranen Lauritz W. Hansen som har blitt belønnet med Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for norsk reiselivsnæring og matkultur, mente at dette var en gylden mulighet til å etablere et nytt rogalandsbrygg. «Vi kan få en ny dimensjon i matfylket Rogaland», sa han.

I dag har vi etablert denne dimensjonen i form av de mange lokale bryggeriene som har blitt startet opp etter at Tou forsvant, men er de viktige for matfylket Rogaland og for regionens matsatsing?

Vel, Rogaland har akkurat fulgt i Trøndelags og Sørlandets fotspor og etablert et Matmanifest. En skulle tro at alt som er «viktig i regionens matsatsing» har fått en plass her, men mens E. C. Dahls og Stjørdalsbryggeriet har underskrevet på Trøndelags manifest og Nøgne Ø har underskrevet på Sørlandets, er det ingen bryggerier eller skjenkesteder som har signert på Rogalands manifest. Og når man leser manifestet, er det lett å forstå hvorfor.

RegionaltMatmanifestRogaland

Øl er ikke nevnt med et ord. Drikke er kun nevnt i første setning, ikke i de ti budene. Det er et matmanifest med stor M, A og T. Det fremstår som et råvaremanifest – nesten som et rent jordbruksmanifest. Hvorfor? Har ikke de som produserer og selger øl fått være med på å utforme manifestet? Er ikke lokalproduserte produkter som øl viktige selv når de ikke nødvendigvis består av utelukkende lokale råvarer? Trenger vi et eget ølmanifest?

Dersom vi skulle skrevet et Rogalands Ølmanifest, ville det sett noenlunde slik ut:

  1. Vi vil gjøre Rogalands ølkultur og -industri mer synlig og tilgjengelig
  2. Vi vil fremheve kvalitetsøl med særegenhet og historie
  3. Vi vil respektere og dra fordel av våre naturgitte forutsetninger
  4. Vi vil samarbeide i hele næringskjeden og ta i bruk innovasjon og teknologi for å videreutvikle bryggerinæringen
  5. Vi vil skape bevissthet om gode ølopplevelser, både øl alene og øl i kombinasjon med lokal mat
  6. Vi vil fremme lokalprodusert øl – gjerne produsert med lokale ingredienser – samt regionens skjenke- og utsalgssteder lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  7. Vi vil forsterke Rogalands posisjon innen øl og brygging
  8. Vi vil med stolthet formidle Rogalands mangfold av kvalitetsbevisste byggerier, skjenke- og utsalgssteder
  9. Vi vil etterstrebe etisk og kunnskapsbasert ølbrygging med en forsvarlig utnyttelse av ressurser
  10. Vi forplikter oss til å kjenne vår lokale ølhistorie slik at vi er i stand til å møte fremtidige behov

Vi ønsker at hele regionen jobber sammen for å fremme Matfylket Rogaland. Ingen er tjent med at vi sloss på hver vår front. Det er vel ikke for mye forlangt at de ansvarlige er eksplisitte på at lokalprodusert øl er en integrert del av vår matkultur og at politikerne jobber for vår lokale ølindustri før det går så langt at det står om nedleggelser?

Vi håper bryggeriene, skjenkestedene og ølbutikkene, og alle andre som ønsker en levende lokal ølkultur, kontakter initiativtakerne bak manifestet og oppfordrer dem til å gjøre de nødvendige, små modifikasjonene slik at det går klart frem at her har også lokalprodusert drikke en tilhøringhet.

Inntil alle har blitt tatt med i det gode selskap kan vi følge Ølmanifestet.

Hva tenker du?

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.