Kategorier
Homebrew

Da vår plan om ølbibliotek ble stoppet

For ganske nøyaktig ett år siden forsøkte BR, sammen med Norbrygg Rogaland, å starte et ølbibliotek. Det ble med idéen.

Planen var å starte en organisert form for hjemmebrygg-bytting. Et ølbibliotek ville være et sted hvor hjemmebryggere kunne sette fra seg noen flasker med eget brygg og samtidig, dersom de ønsket det, ta med seg flasker med andres øl.

Dette ville kunne bidra til å løse et problem mange bryggere har: For mye av eget øl.

Samtidig ville det gi øldommere som også er hjemmebryggere nærmest ubegrenset tilgang til øl å øve seg på.

BR var ikke de eneste som tenkte i disse baner. Et herværende bryggeri med eget utsalg vurderte det samme.

Men ville det være lovlig? Følgende forespørsel ble sendt til Helsedirektoratet:

Vi har et spørsmål vedr Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven). 
Konkret gjelder det hvorvidt bytte av hjemmebrygget øl er lovlig og om dette kan gjøres i organiserte former.
Ideen er å opprette et «ølbibliotek» der hjemmebryggere kan bytte sine egne hjemmebryggede øl mot andres hjemmebryggede øl.
Praktisk gjennomføres det slik: 

  • En hjemmebrygger tar med seg sine øl til «ølbiblioteket». Han setter der fra seg n flasker med eget hjemmebrygg og tar med seg n flasker med andres hjemmebrygg.
  • Dette er tenkt gjennomført i et lokale som ikke har skjenkebevilling – for eksempel en butikk som selger ingredienser og utstyr for hjemmebrygging, eller en spesialbutikk for øl. I det siste tilfellet, en butikk med salgsbevilling for øl i butikkstyrke.
  • Alle brukere må dokumentere at de er 18 år eller eldre, slik man må om man kjøper øl. 
  • Øl vil ikke selges, kun byttes.

Under hvilke forutsetninger vil en slik ordning være lovlig?

LES OGSÅ: SALG AV LAGERBEHOLDNING STOPPET

Svaret vi fikk to måneder senere fra Helsedirektoratet var, som forventet, nedslående:

“Utgangspunktet etter alkoholloven er at tilvirkning av alkoholholdig drikk krever en egen tilvirkningsbevilling. I alkoholloven § 6-1 første ledd er det imidlertid gjort unntak fra bevillingsplikten for «tilvirkning til eget bruk» av alkoholholdig drikk som ikke er brennevin.

Dersom privatpersonens aktivitet faller inn under unntaket, vil det i utgangspunktet ikke være krav om bevilling.

For det andre kreves det at tilvirkningen skjer «til eget bruk». I dette ligger det både et krav om formål med og faktisk benyttelse av det ferdigstilte produktet. Med «eget bruk» menes etter praksis tilvirkerens eget forbruk, samt deling med og gaver til familie og venner/bekjente. Videre omsetning vil således være forbudt. I henhold til praksis er enhver form for varebytte eller bruk av gjenytelser å anse som omsetning i denne sammenheng. Salg til selvkost eller en symbolsk sum er også omfattet.”

Konklusjonen er altså at noe veldig mange gjør, bytting av hjemmebrygget øl, er forbudt.

Det som er positivt, og som man får ta med seg, er at det i det minste fortsatt er lov å dele hjemmebrygget øl med familie og venner. Og øl er til for å deles.

Hva tenker du?

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.