Hjemmebryggeraften med usmakssamling

Dato: 09/10/2020

Tid: 19.00

Sted: Hindal Gård

Norbrygg

Denne måneden er det usmakssamling for Norbrygg-medlemmer. En skal få smake seg igjennom noen usmaker som forekommer i øl og lære litt om hvordan disse oppstår.