Melkeruta 2018

Dato: 15/09/2018

Tid: 13.00

Sted: Melkebaren, Sandnes

Annet

Sykkelturen fra Melkebaren til Mellombels og tilbake.