Melkeruta 2018

Dato: 15/09/2018
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Melkebaren, Sandnes
Annet

Sykkelturen fra Melkebaren til Mellombels og tilbake.