St Paddy

Dato: 17/03/2018

Tid: 14.00-00.00

Sted: Gulating Pub, Stavanger

Annet

Gulating Pub inviterer til fest i anledning St Patricks-day. Bjorren farges grønn.